Coaching RET

Coaching met RET is een vorm van feedback geven die erop gericht is mensen in positieve zin inzicht te geven van hun eigen welzijn. Om deze positieve feedback te kunnen geven probeer ik deze informatie uit gesprekken, ademhalings oefeningen, je eigen grens oefeningen of eventueel aanrakingen (massage) te halen. Het lichaam geeft allerlei signalen af die samen een beeld kunnen vormen over je welzijn.

CoachingVaak zoeken we de oorzaak van stress, angst, onvrede of ongewenste gevoelens buiten onszelf. Terwijl niet altijd de gebeurtenis of situatie de emotie veroorzaakt, het zijn onze gedachten die bepalen hoe we ons voelen. Hoe je denkt bepaalt hoe je je voelt en ook hoe je gedrag is. Het veranderen van je denkpatroon ligt ten grondslag aan het veranderen van je gedrag. Ook zelfvertrouwen komt van binnen uit en komt voort uit de gedachten die je over jezelf hebt en de normen die je aan anderen stelt.

Ik zie het niet als genezing en is ook nadrukkelijk niet het doel en ook ziekte is niet het uitgangspunt. Mocht het dieper geworteld zitten dan verwijs ik graag door naar de specialisten op dit gebied waar ik contact mee heb. Coaching komt uit de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie. Voor wat meer diepere lagen lees de volgende pagina coaching IBP, hier ga ik een stap verder om je weer terug te krijgen in rust en kalmte in je leven.

Vaak werk ik in coaching met de methode  “Coachen met RET” (Rationele Effectiviteits Training) De RET methode kan je hierbij helpen, er wordt onderscheid gemaakt tussen waarneming, interpretatie en evaluatie. De kern van RET is het onderzoeken en uitdagen van je irrationele gedachten, enkele voorbeelden kunnen zijn:

  • Control freaks, niet kunnen ontspannen.
  • Altijd perfectionistisch willen zijn.
  • Je eigen grenzen niet aangeven.
  • Je persoonlijke veilige ruimte niet weten.
  • Uit je comfort zone stappen.
  • Wil altijd aardig gevonden worden, de ander pleasen.
  • Onzekerheid en/of weinig zelfvertrouwen.
  • Rechtvaardigheid.
  • De ander moet zich aan de regels houden.
  • Rampdenken. Negatieve gedachtespiraal.

Of misschien wil je over een ander onderwerp praten of gewoon eens je verhaal kwijt kunnen, ik heb altijd een luisterend oor. Uit ervaring weet ik dat gewoon naar iemand luisteren al heel veel kan doen, in deze moderne tijd van snelle onpersoonlijke media. Voorbeelden kunnen zijn: je relatie, omgang met collega’s, seksuele geaardheid ook dit is mogelijk om over te praten. Of vind je het spannend en wil je eerst kennismaken en uitleg. Alles is mogelijk om de eerste stappen te maken bij More Bodywork.

RET module downloaden